O nás

DataCentrum je samostatnou rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR. DataCentrum plní funkciu informačného centra pre rezort Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“). Koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje tvorbu koncepcie rozvoja informačného systému rezortu, rozvoj informačného systému rezortu MF SR a jeho častí v procese jeho tvorby, aktualizácie a […]

DataCentrum © 2015 Frontier Theme