Záujem o prihlášku na ZŠ

 Programové vybavenie  umožňujúce  elektronickú prihlášku na Základnú školu

 

  1. Systém umožňuje zápis prvačikov do databazy.
  2. Po vyplnení údajov a zápise  do databazy,  systém vygeneruje protokol o zápise,  ktorý je zaslaný na zvolený E-Mail
  3. V protokole je aj zaznamenaný PIN, ktorý umoźňuje opraviť už zapísané údaje.
  4. Súčasťou E-Mailu je aj zostava o žiakovi v tvare PDF,  ktorú je možné vytlačiť a podpísať právnymi osobami.

 

Vzor nevyplnenej prihlášky